Mikä on Kulttuuripaja KULTA?

Kulta kulttuuripajan toiminta on suunnattu 18-35 -vuotiaille nuorille aikuisille.

Kulttuuripajojen toiminta perustuu OHJATTUUN TOIMINNALLISEEN VERTAISUUTEEN, jossa keskeistä on vertaisuus, yhdessä tekeminen ja uusien kokemuksien saaminen. Toimintaa ohjaa ja kehittää toiminnallisen vertaisuudenohjaajat eli vertsikat. Kulttuuripajan toiminta pohjaa vertsikoiden omiin mielenkiinnon kohteisiin ja kehittämiin toiminnallisiin pajoihin. Vahvuuslähtöisellä tekemisellä valjastetaan omia kykyjä käyttöön, kerätään välineitä omannäköisen arjen rakentumiseen.

Kulttuuripaja on syrjinnästä vapaa-alue, avoin, hyvän hengen yhteisö, johon jokainen on tervetullut. Tänne voit tulla myös vain viettämään aikaa ja tapaamaan muita. 


Kulttuuripaja Kulta on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (Kakspy ry) toimipiste, joka tarjoaa 18-35 -vuotiaille nuorille aikuisille kulttuuri- ja liikuntatoimintaa Kouvolassa.

Kakspy ry toimii mielenterveys- ja päihdetyön edistämiseksi yksilö- ja yhteisötasolla ja edesauttaa yksilöiden aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumista.

Linkit & esitteet:

Sosped Minun kulttuuripajani

Esite nuorille

Esite ammattilaisille

Vertaisohjaajuus esite

Esitteitä saa vapaasti tulostaa ja jakaa!