Taustaa

Olemme osa Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrista yhdistystä. Kakspy ry edistää mielen hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Luomme hyvinvoinnin ratkaisuja yhdessä palvelun käyttäjien, läheisten ja verkostojen kanssa.

Toimintamme arvot ovat toiveikkuus, osallisuus ja vastuullisuus. Työmme pohjaa toipumisorientaatio ajatteluun. Visiomme on tarjota Hyvää mieltä!

Kulttuuripaja perustuu kulttuuripajamalliin eli ohjattuun toiminnalliseen vertaisuuteen (Guided functional peer support, GFP). Kulttuuripajoissa tuetaan ja vahvistetaan mukana olevien taitoja ja voimavaroja ohjatun vertaistoiminnan kautta.

Pajojen toiminta perustuu osallistujien omille ideoilla ja ajatuksille ja jokainen mukana olija on aktiivinen toimija, joka voi vaikuttaa. Kulttuuripajassa tehdään sitä, mikä tuntuu mielekkäältä ja tärkeältä.

Pajojen sisällöt ovat usein luovaa toimintaa, mutta mallia voidaan soveltaa erilaisiin ympäristöihin ja toimintoihin. GFP (Guided Functional Peer support) -mallissa koulutetaan mielenterveyskuntoutujia ohjaamaan luovien alojen toiminnallisia ryhmiä toisilleen. Vahvuuslähtöinen malli auttaa kuntoutujia löytämään itselleen sopivia välineitä elämänhallinnan sekä toimintakyvyn parantamiseen.

Kultapajalla keskeistä on kulttuurin tekemisen ja liikuntaharrastusten mahdollistaminen. KULTA-pajan toiminta perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaisuuteen.

Linkit & esitteet:

Esitteitä saa vapaasti tulostaa ja jakaa!